Niet verhuis intentie

Geen intentie om te verhuizen

De (hoofd)huurder mag niet de intentie hebben om binnen een korte termijn te gaan verhuizen. Met andere woorden uw aanvraag mag niet worden gedaan met de bedoeling dat u als kandidaat-medehuurder op korte termijn de positie van huurder wilt verschaffen.