Inkoop elektra en water

U bent zelf verantwoordelijk voor de inkoop van elektra en water. Wanneer u uw energie- en watercontract afsluit, kijkt u dan eens naar groene stroom. Dit is stroom opgewekt uit duurzame energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa. Deze vormen van energie hebben minder effect op de klimaatverandering dan energie vanuit kolen- en gascentrales.

Wanneer u al energie- en water heeft afgesloten, kijkt u dan eens op het stroometiket van uw leverancier. Hierop staat de herkomst van uw stroom (zoals wind, zon of juist kolen of gas). Dit etiket krijg u ieder jaar na 1 mei van uw energiebedrijf bij de jaarrekening. U kunt het ook op de website van uw energiebedrijf opzoeken.

Duurzame tips:

  1. Let er bij de inkoop van uw energie- en watercontract op of uw (beoogde) leverancier gebruik maakt van duurzame energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie en biomassa.
  2. Bij veel energieleveranciers kunt u een apart tarief afspreken voor dag en nacht. Daarmee is het kostentechnisch interessant om in de nacht uw apparaten (zoals vaatwasser en wasmachine) aan te zetten.